Общообразователна подготовка по история и цивилизация за 6.клас в българските училища зад граница.

 Чрез курса учениците разширяват и задълбочават познанията си за най-значими политически , стопански, обществени и културни събития в българската история.