Новини

Снимка на Andriana Koumbarou
Дистанционното обучение в 1. клас
от Andriana Koumbarou - Monday, 1 December 2014, 01:07
 
 
Тази година Българското училище в Будапеща бе домакин на фестивала на българските деца по света "Аз съм българче". Директорът на Българското училище в Никозия - Галина Иванова-Кумбару, взе участие в кръглата маса, където преподаватели от СУ "Климент Охридски" и учители от български училища по ...
Прочетете още от тази тема 
(222 думи)
Снимка на Andriana Koumbarou
Мобилно приложение "Уча АБВ"
от Andriana Koumbarou - Sunday, 8 June 2014, 19:28
 

prilojenie

“Уча АБВ” е мобилно приложение, разработено по идея на Български културен център “Кирил и Методий” със седалище в Никозия, Кипър.

Приложението е насочено към деца, които искат да се научат да пишат и четат на български език. Особено полезно е за тренирането на ръкописно изписване на буквите от...

Прочетете още от тази тема 
(113 думи)
Снимка на Andriana Koumbarou
Годишно утро с книжки, мишки и таблети
от Andriana Koumbarou - Friday, 16 May 2014, 22:58
 

1535024_652872834759239_356670391_n
В деня на най-хубавия български празник  -  24 май, децата от  Българското училище в Никозия ще завършат учебната година и ще получат свидетелствата  си. По време на  нетрадиционно годишно утро деца и учители ще  направят съпричастни родителите и гостите на тържеството към начина, по който учат и...

Прочетете още от тази тема 
(158 думи)


Налични курсове

Околен свят, 1. клас

Дистанционно онлайн обучение по български език като роден във виртуална класна стая с жива връзка с учител.

В този курс ще се учим да четем и пишем на български език. Ще учим нови думи и изрази, които най-често се употребяват на български език.

Преподаватели: Елена Байчева, Галина Иванова - Кумбару

Този курс  е насочен към деца, които учат по адаптирани програми на МОН в България от 10 клас. Избраният дидактичен принцип е Обърната класна стая.

Обърната класна стая е  стратегия, която отменя традиционния образователен модел на преподаване на учебното съдържание в класната стая. 

Това е съвременен педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си. 

Учениците учат уроците си у дома, а в клас разглеждат и осмислят урока, сътрудничат си в дискусии и работят върху упражненията под ръководството на учителя.

Система за електронно езиково обучение, което е насочено към изграждане на комуникативна способност, съответстваща на специфичните нужди, мотивация, характеристики и възможности на обучаваните деца и което е съобразено с принципите и учебно съдържание, съответстващо на нива А1, А2, Б1 и Б2  в Европейската езикова рамка. Възраст от 1. до 7. клас.

 Тематични полета:

  • Глаголи за движение с предлози към тях
  • Вид на глагола
  • Глаголните времена при трансформация на пряка реч в непряка
  • Съгласуване на времената в разказ – сегашен и минал план
  • Словообразуване
  • Речников запас и лексикална норма
  • Способността да се разбира и тълкува текст, да се схваща важната информация
  • Правописна норма

Интерактивен курс по по метода на обърнатата класна стая

Интерактивен курс по метода на Обърнатата класна стая

Интерактивен курс по български език за 6.клас по метода Обърната класна стая

Този курс е създаден за електронно - дистанционно и присъствено обучение по адаптираните програми на МОН. Неговата продължителност е 34 учебни седмици.

Този курс е създаден за индивидуално и ускорено изучаване на учебното съдържание по БЕ в 4.,5 и 6.клас.

Български език като втори/чужд за малки ученици, които го изучават в чуждоезикова среда.

Ниво А1 по Европейска езикова рамка

Този курс е създаден, за да подготви учениците за изпит за получаване на сертификат за ниво В2 за владеене на български език

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Ученикът трябва да разбира основните идеи в сложни текстове с по-висока степен на абстрактност. Той трябва да е в състояние да изразява становището си по теми, свързани с ежедневието, работата, обучението и интересите му. У1еникът трябва да е способен да проведе продължителен разговор на български с носители на езика.


Общообразователна подготовка по история и цивилизация за 6.клас в българските училища зад граница.

 Чрез курса учениците разширяват и задълбочават познанията си за най-значими политически , стопански, обществени и културни събития в българската история.

Това е курс за учителите, които използват платформата, където могат да намерят инструкции и помощни материали, както и да контактуват с останалите учителите за по-доброто организиране на учебните си курсове. 

Курсът се води по Адаптираните програми на МОН