Материали за учителите, които използват платформата.

Това е курс за учителите, които използват платформата, където могат да намерят инструкции и помощни материали, както и да контактуват с останалите учителите за по-доброто организиране на учебните си курсове.